Astruptunet i Jølster

Astruptunet er eit museum via kunstmålaren Nikolai Astrup. Det ligg på garden Astrup kjøpte i 1912 og brukte som inspirasjon og atelier i dei siste 14 åra av livet sitt. Gardsbruket er halde slik det var då målaren levde.

Astruptunet tek vare på ei nærast komplett samling av Nikolai Astrup sine trykkplater. Linoleumsplater og treplater, i mange ulike storleiker og variantar, syner korleis kunstnaren arbeidde med og utvikla dette mediet.

Kommune: 
Kategori: