Selje folkeboksamling

SELJE FOLKEBOKSAMLING består av hovudbiblioteket, og to filialar.Hovudbiblioteket ligg i Selje rett ovanfor Selje eldretun. Filial på Leikanger ligg i same bygg som doktorkontoret, Leikanger sentrum.Filial på Flatraket er eit kombinasjonsbibliotek med skulebiblioteket og dette finn du i nabobygget til Flatraket skule.Du kan søkje i folkeboksamlinga her.Opningstider:Hovudbiblioteket er ope tysdagar og torsdagar kl 11 - 13 og kl 14 - 19.Stadlandet bibliotekfilial er ope måndagar kl 14 - 19 og onsdagar kl 11 - 17. Flatraket bibliotekfilial er ope for alle og har opningstider i skuletida, samt torsdagar kl 17 - 19. Kontaktinformasjon:Tlf 57856700 E-post: biblioteket@selje.kommune.noStadlandet filial Tlf 57857380, e-post: stadlandet.bibliotek@selje.kommune.noFlatraket filial Tlf 57858329, e-post: flatraket.bibliotek@selje.kommune.no

Kommune: 
Kategori: