Singerheimen

Singer fekk bygd Singerheimen i Olden. I dag er villaen både museum og pensjonat for bedrifter og private grupper, som ønskjer å nyte atmosfæren og roa for seg sjølve, utan andre gjester. Den idielle staden for:

  • Store og små jubileum
  • Familiesamlingar
  • Kurs/konferansar
  • Bedriftssamlingar
  • Ferieopphald
  • Naturaktivitetar
  • Kunstopplevingar m/m

Overnatting og servering etter avtale.

Singerheimen  har 14 rom/27 sengar. Opp til 40 middagsgjester og opp til 20 konferanseplassar

Kommune: 
Kategori: