Klage på karakter

Du kan klage på både standpunkt- og eksamenskarakterar. Klageretten gjeld også dersom du ikkje får standpunktkarakter.

Korleis klager du?

Klagen må vere skriftleg, datert og underskriven. Klagen skal leverast til rektor.

Om du klagar på standpunktkarakter eller på karakter til munnleg eksamen, skal klagen grunngjevast. Om du klagar på karakter til skriftleg eksamen, er ikkje dette nødvendig. Ved munnleg, munnleg praktisk og praktisk eksamen kan du berre klage på formelle feil.

Klagefrist

Klagefristen er ti dagar etter karakteren er gjort kjend.

Meir om klage på karakterar og vurdering i kapittel 5 i opplæringslova.

 

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00