Nyhende

Bilete av Kinn kyrkje, ei kyrkje i stein frå mellomalderen.

Vil ha bevaringsprogram for mellomalderkyrkjer

23. april 2018

Hovudutval for næring og kultur bed Riksantikvaren om å støtte vedlikehald av Kinn kyrkje og dei andre steinkyrkjene frå mellomalderen.

Les meir ›

Kulturlandskapspris til trio frå Leikanger

17. april 2018

Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde–Engjasete.

Les meir ›

Ung kultur møttest i Høyanger

17. april 2018

300 ungdommar frå heile fylket har denne helga fylt Høyanger med liv og røre på UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2018.

Les meir ›