Nyhendearkiv

Søk i nyhende

Search form

Onsdag, 21 oktober, 1998 - 02:00
Laurdag den 17. oktober heldt Fylkesarkivet førelesningar for lokalhistoriestudentane vedHøgskulen i Sogn og Fjordane. Føredragshaldarar var Arnt Ola Fidjestøl og OddvarNatvik.  Tema for Fidjestøl si førelesing var bruk av primærkjelder i oppgåveskrivinga.Hovudvekt vart her lagt på kommunale og private kjelder med dømer henta frå arkiva tilFylkesarkivet.Hovudtema for Natvik si førelesing var persondata. Han presenterte folketeljingar ogkyrkjebøker og korleis ein kan gjere seg nytta av dette materialet i oppgåve- samanheng.Dette er kjelder som studentane mellom anna vil ha tilgang til gjennom Fylkesarkivet sineinternettsider.Forutan å presentere persondatabasane til Fylkesarkivet tok Natvik også føre segFylkesarkivet sitt tilbod på foto, stadnamn og musikk. Les meir...
 

Sider