Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no.

Møteplan for 2018 i pdf-format

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

18.04.2018 kl. 10:00 - 15:30
Fylkeshuset Leikanger

Møtedokument
Saksliste - møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne den 18.04.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2018 Oppnemning av representantar for val av nytt felles brukarutval for HelseFørde 2019 - 2020 Representant frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Vis (3)
6/2018 Høyring - forskrift om nytt bivirkningsregister Vis (2)
7/2018 Høyringsuttale frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - regional plan for klimaomstilling Vis (6)
8/2018 Høyringsuttale frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - regional strategisk plan for kysten Vis (5)
9/2018 Høyringsuttale frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - økonomiplan 2019 - 2022 Vis (1)
10/2018 Skriv og melding - fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne - 18. april 2018 Vis (4)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
Fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Åshild Kjelsnes
Fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
Rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713