Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no.

Møteplan for 2018 i pdf-format

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

20.06.2018 kl. 11:00 - 00:00
Årdal kommune - Rådhuset

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 20. juni 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 20. juni 2018
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 20. juni 2018
Godkjenning av møtebøkene for FU og FUKL 20. juni
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2018 Regionreforma - Overføring av sams vegadministrasjon til regionalt folkevald nivå, fråsegn Vis (4) Vis
72/2018 Forskottering av midlar til reguleringsplan for Atløysambandet Vis (3) Vis Vis (1)
73/2018 Fråvik. Fv. 575 Berleporten - søknad om fråvik belysning Vis Vis (1)
74/2018 Høyring - ny forskrift om myndigheit mv etter kulturminnelova og overføring av andre oppgåver Vis (2) Vis Vis (1)
75/2018 Skriv og meldingar fylkesutvalet 20. juni 2018. Vis (2) Vis
76/2018 Vilkår for fylkeskommunal støtte til idrettsanlegg Vis
77/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune krev full kompenasjon i ferjeavløysingsmidlar. Vis Vis (1)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713