Nyhende

Illustrasjonsfoto med veg og fjell

Den viktigaste leiarstillinga på Vestlandet er ledig

19. mars 2018

Hordaland og Sogn og Fjordane søkjer prosjektleiar, som skal bli fylkesrådmann i det samanslegne storfylket.

Les meir ›

Stabilt lågt sjukefråvær i fylkeskommunen

19. mars 2018

Dei tilsette i fylkeskommunen er stort sett friske, viser årsstatistikken for 2017.

Les meir ›

Fylkeskommunen sin rekneskap for 2017

16. februar 2018

Fylkesrådmannen har no lagt fram Sogn og Fjordane fylkeskommunen sin rekneskap for 2017. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 44,5 mill. kr. Dette er noko over gjennomsnittet dei fire siste åra.

Les meir ›