Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet på post@sfj.no eller på telefon 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsendte og interne saksdokument for sentraladministrasjonen, Fylkesarkivet, Fylkesbiblioteket og fylkesdirektøren for tannhelsetenesta.

Dersom du ikkje får opna dokumenta, ta kontakt med arkivet på post@sfj.no

Dette vert publisert:

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument som ikkje kjem inn under unntaksparagrafane i offentleglova eller som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7. Vedlegg vert ikkje publisert.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Politiske saker: Saksframlegg og vedtak i politiske saker finn du under politiske møte og saker.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Opplæringskontor For Hotell- og Matfag, Sogn og Fjordane
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Norske Lakseelver
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Idrettssenteret AS
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Riksantikvaren
Dato: 17.01.2018 - Mottakar:
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Sunnfjord Utvikling AS
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Ronny Svellingen
I - 17/4752-6 Kopi fag-/sveinebrev
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: ISS Facility Services AS
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Haugen Idrettslag
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Advokatfirmaet Lund & Co DA
U - 18/130-2 Svar - yrkesfag
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Frank-Thomas Ellingsund
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Landbruks- og Matdepartementet
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Sylfest Lomheim
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Kystverket
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Høgskolen I Sørøst-Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund - Sogn og Fjordane, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina, Jølster kommune, Vestskog SA
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Ronny Svellingen
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: NRK
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Leikanger kommune
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Kystverket
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/7034-19 Nye bedrifter 2017
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Opplæringskontoret For Anlegg og Bergfagene
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg, Stiftelsen Norsk Hjortesenter, Fjordkysten Friluftsråd, Norsk institutt for naturforskning, Sunnfjord Kajakklubb, Instedalen Skianlegg AS, Stryn kommune, Nærøyfjorden Verdsarvpark
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Høgskulen På Vestlandet v/Marit Eggen
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Jon Tvinnereim
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: ISS
I - 17/6400-6 Melding til fagprøve
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
I - 16/9224-5 Melding til fagprøve
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/9882-3 Melding til fagprøve
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
U - 17/5696-49 Innspel
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Statens vegvesen
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/8538-18 Prisvarsel 1.2.2018
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/381-1 Stadfesting
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/381-2 Prøvebevis
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Askvoll kommune
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/4674-6 Vedkomande opplæring
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Firda Billag Buss AS
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Kari-Ann Flølo
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Kari-Ann Flølo
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: marit.klausen@politikar.askvoll.no, Askvoll kommune, nils.jorgen@sagebo.com, Bremanger kommune, olerbu@enivest.net, Eid kommune, mnordda@online.no, post@fjaler.kommune.no, daniel.kvernoy@gmail.com, Gulen kommune, svein.arild.dale@enivest.net, Hyllestad kommune, johan.berge@enivest.net, Stryn kommune, l-rammev@online.no, Lærdal kommune, Leidulv Finden, Årdal kommune, skrakereid@outlook.com, Selje kommune, Vågsøy kommune, plinger1@online.no, Postmottak Vik Kommune, Knut Arne Klingenberg (H)
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Norsk Skogmuseum
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Arild Steen
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Fylkesutvalet, møte 23. januar 2018
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Byggopp Sogn & Fjordane
I - 18/388-1 Dokumentasjon
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane KrF
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Sogn og Fjordane KrF
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Aurland kommune, Askvoll kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Eid kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune, Jeroen Van Gangelen, Martin Hendriks, Arne Abrahamsen, Anna Karete Bjørlo, Ingjebjørg Opdøl Tysnes, Margit Drivenes Kløvfjell, Inge Larsen, Birgitte Refvik, Jan Kjetil Øygard, Vivian Våge, Jan Endre Nesdal, Gjermund Flage, Laila Bergheim Ommedal, Grete Bjørnsen Ulvestad, Aase Bruntveit Njøs, Erling Bjørnetun, Magne Grøttebø, Robert Rysjedal, Maria Helgesen, Eilif Rosnes, Tor Arne Hauge, Myrtel Thommasen, Britt Marit Stadheim, Odd Gunnar Myhre, Monica Lysne Bø, Frank Runar Øren
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
I - 17/8456-4 Dokumentasjon
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Metos AS
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Loen Reiselivslag
I - 18/184-3 Melding til fagprøve
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Fagnettverket for IT-fag
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Fjordkysten Friluftsråd
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Flora kommune
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Avsendar: Eid kommune
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
U - 17/8039-5 Svar - Prøveprotokoll
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/4562-40 Endring 1 Avtale nr 08-1
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Fylkesutvalet
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: Elise Silden Måløy vidaregåande skule
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/4562-19 Utlysing
Dato: 17.01.2018 - Mottakar:
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************
X - 17/8642-3 Utlysing
Dato: 17.01.2018 - Mottakar:
Dato: 17.01.2018 - Mottakar: *********************