Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: Eid kommune v/Karl Anders Helset, Ove Bjørlo
Dato: 13.08.2018 - Mottakar:
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: Farnes Ungdomslag
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Bente Gro Halsvik
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: Øvrebø Fargehandel AS
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Den norske bokbyen AS
U - 18/6071-5 Kompetansebevis
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
U - 15/8750-77 Forliksavtale Vingen
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Justis- og beredskapsdepartementet
U - 15/10091-14 Kompetansebevis
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Jan Arne Hillestad
U - 17/7672-9 Kompetansebevis
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum
I - 17/2103-10 Dokumentasjon
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar:
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: Nordplan AS avd. Førde
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
U - 16/8193-4 Tilrettelagt fagprøve
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Norges vassdrags- og energidirektorat
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: Askvoll kommune, Aurland kommune, Balestrand kommune, Bremanger kommune, Fjaler kommune, Flora kommune, Førde kommune, Gaular kommune, Gloppen kommune, Gulen kommune, Hornindal kommune, Hyllestad kommune, Høyanger kommune, Jølster kommune, Leikanger kommune, Luster kommune, Lærdal kommune, Naustdal kommune, Selje kommune, Sogndal Kommune, Solund kommune, Stryn kommune, Vik kommune, Vågsøy kommune, Årdal kommune, Anders Magne Bruvoll, Geir Kjetil Øvstetun, Gro Fivelsdal, Hallgeir Hansen, Knut Chr. Clausen, Henny Midtun, Torild Natvik, Torill Thorbjørnsen, Trygve Jacobsen, Liv Horvei, Åsta Navelsaker Røed, Ole Jørgen Øygarden
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Høyanger kommune
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: Solund kommune
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Kommunenes Sentralforbund
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Equinor Energy AS
I - 16/2779-13 Kompetansebevis
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: Måløy Vekst AS
U - 18/7199-3 Gjeld fullmakt
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: Statens vegvesen
X - 18/7067-5 Innstilling
Dato: 13.08.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 13.08.2018 - Avsendar: *********************