Publikasjonar

Prosjektet "Nettbasert kultur- og kunnskapsformidling" i Sogn og Fjordane 2005-2007

I mars 2005 peika Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling) ut Sogn og Fjordane som prøveregion for nettbasert kultur- og kunnskapsformidling. Prosjektet vart avslutta ved årskiftet 2007/2008. Samla hadde prosjektet eit årleg budsjett på 2,9 millionar med fylkeskommunen og ABM-utvikling som dei største bidragsytarane. Prosjektleiar var Gunnar Urtegaard.

Last ned rapportane (PDF):

Rapportane kan brukast fritt, men kjelde må gjevast opp ved bruk.

Ta kontakt med Kulturnett Sogn og Fjordane om du ynskjer trykte kopiar av rapportane.