Miriam Kayser Digernes / Sogn og Fjordane fylkeskommune

Miriam Kayser Digernes / Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kulturnett

Sogn og Fjordane fylkeskommune har som mål å gjere kultur og kulturarv i fylket synleg og tilgjengeleg på nett. Sogn og Fjordane fylkeskommune samarbeider med kulturaktørar som fylkesarkivet, fylkesbiblioteket, Musea i Sogn og Fjordane, reiselivsaktørar og andre om å gjere kultur meir tilgjengeleg på nett. 

Tre satsingsområde er: 1) digital formidling av kultur og kulturarv 2) digital kompetansebyggjing og 3) utvikling av og opplæring i digitale læringsverktøy

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut