Oldefars Ulveskinn. Ein skodespelar held ei dokke av
Oldefars Ulveskinn. Ein skodespelar held ei dokke av

Foto: David Zadig

Barn og unge

Fylkeskommunen prioriterer tiltak og aktivitetar retta mot barn og unge. 

​Det er viktig at dei som veks opp i Sogn og Fjordane har same moglegheit som barn og unge i resten av landet til å delta i kulturaktivitet der dei bur, og å oppleve profesjonell kunst og kultur i lokalmiljøet.

Del dette:

Kontakt

Eva Kristin Svidal
UKM
eva.kristin.svidal@sfj.no
911 69 693

Øyvind Sunde Høstaker
Den kulturelle skulesekken
oyvind.hostaker@sfj.no
952 22 168

Guro Høyvik
ungdomsdemokrati
guro.hoyvik@sfj.no
415 30 608

Kamilla F. Rivedal
leiar, ungdomspolitisk utval
ungdomspolitiskutval@sfj.no
482 81 461

Eksterne lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00