Urnes Stavkyrkje Copyright Jutta Schatton
Urnes Stavkyrkje Copyright Jutta Schatton

Kulturarv

I Sogn og Fjordane er kulturarven ei prioritert kulturpolitisk satsing. Sogn og Fjordane fylkeskommune skal bidra til å forvalte vår nasjonale og regionale kulturarv i eit langsiktige perspektiv.

I dette arbeidet skal vi bygge identitet, forståing og kunnskap om eiga historie og bakgrunn. 

Kulturminna er viktige i seg sjølv, men har også stort potensiale som ressurs i lokalsamfunnsutviklinga. Vi prioriterer difor arbeidet med å auke kunnskapen om verdiane kulturminna representerer. Vi samarbeider med kommunar, museum, lag og organisasjonar og eigarar av kulturminne.  

Les meir om arbeidet vårt på desse sidene: 

Del dette:

Kontakt

Eva Moberg
Fylkeskonservator
eva.moberg@sfj.no
905 91 452

Relaterte lenker

Eksterne lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00