xmsulc 6ryy
xmsulc 6ryy

Foto: David Zadig

Planar og strategiar

Strategiar og planar for kultur bygger på målsettingane i regional planstrategi for Sogn og Fjordane 2016-2020, samtidig som dei skal vise kulturen sin eigenverdi.

Kulturstrategi 2015-2018

Kulturstrategien er det overordna styringsdokumentet for fylkeskommunen sitt kulturarbeid. Den er styrande for dei prioriteringane som vert gjort administrativt og politisk i fylkeskommunen. Strategien vart vedteken i hovudutval for kultur 25.11.2014. Last ned Kulturstrategi 2015-2018 (pdf).

Andre planar og strategiar

Det er òg fleire planar for arbeidet vi gjer i kulturseksjonen. Her er lenker til dokumenta i pdf:  

Regional plan for folkehelse 2015 ‒ 2025: Saman for god helse og trivsel (pdf)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016–2019 (pdf)

 

 

 

Del dette:

Kontakt

Sissel Lillebø Aarseth
Fagkoordinator
sissel.lillebo.aarseth@sfj.no
911 52 030

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00