Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Måløy vidaregåande skule
X - 18/647-42 Aksjekjøpsavtale
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Enable AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: SITEP AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Gulen kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Nye Kinn Kommune 01.01.2020 Under Forhåndsregistrering
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: 'prostnf@eid.kommune.no', 'prost@sogndal.kyrkja.no', 'kl-balog@online.no', knut.magne.nesse@kinn.kyrkja.no, Trude Brosvik Gulen Kommune, 'kykrjeverja@selje.kommune.no', 'kyrkjeverje@hyllestad.kommune.no', 'reidar.knapstad@fordekyrkje.no', Franziska.Ruettimann@misf.museum.no, 'Anne Hopland', 'siri.solbakken@fjordkysten.no', 'Kløvfjell Margit Drivenes', 'Kristine Dahl', Gerd.Flode.Bjorlo@eid.kommune.no, marita@fjordkysten.no, Marita@nordfjord.no
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: 'Kristine Dahl', Gerd.Flode.Bjorlo@eid.kommune.no, 'perchristian.burhol@misf.museum.no', 'siri.solbakken@fjordkysten.no', 'inger.helene.nordeide@enivest.net', 'odd.gunnar.myhre@vagsoy.kommune.no', 'Eli-Johanne Rønnekleiv', knut.magne.nesse@kinn.kyrkja.no, 'Kløvfjell Margit Drivenes', 'god-s@online.no', 'jensenbe@hotmail.com', 'Anne Hopland', 'Lasse Sandø', Ragna Sofie Grung Moe (rm548@kyrkja.no)
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Helse Førde
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Medlemmane i fylkesutvalet
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Advokat Asbjørn Løvik
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Stiftinga Utkant, Stiftinga utkant
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Aud Irene Øyre
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Sigurd Kvikne, Stiftinga Balejazz
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Naustdal kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Vidar Underseth
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Inger Kirsti Reknes
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Stårheim Idrettslag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Stårheim Idrettslag
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Regionale Forskningsfond Vestlandet
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Ferde AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Stårheim Idrettslag
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Mattilsynet
U - 18/8860-15 Datahandsamingsavtale
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Kari Einen, Solund skulemusikkorps
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Stårheim Idrettslag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Stiftelsen Munthehuset, Stiftelsen Munthehuset i Ytre Kroken
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Stårheim Idrettslag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Akademiske maur, AKADEMISKE MAUR (SVANØY Akademiske maur (Svanøy viseklubb)
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Det kongelige selskap for Norges vel, Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Sogn og Fjordane Fylkeskommune Nærings- og Kulturavdelinga
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Sogndal Songlag, Sogndal Songlag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Eid kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Audhild Botnen Schaathun
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Dag Asle Mykløen, Mykløen Dag Asle
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fure Idrettslag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Mari Askvik, Mari Askvik
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Espen Selvik, Espen Selvik
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Vestnorsk Filmsenter AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Dingemoen Arena AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fjaler kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Janne Karin Støylen, Janne Karin Støylen
I - 19/4038-9 Stadfesting
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde volleyballklubb, Førde Volleyballklubb
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Luca Berti, Luca Berti
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Dag Sørebø, Dag Sørebø
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Naustdal Sogelag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Florø Motorsport Klubb
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
U - 19/4038-10 Svar - Utsett eksamen
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar:
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Elin Pehrson Grytting
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Brandsøy Skyttarlag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Kristian Grov
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Visit Sognefjord, Visit Nordfjord, Visit Fjordkysten, Sunnfjord Utvikling, Sunnfjord Utvikling, Fylkesmannen, Fylkesmannen, Innovasjon Norge
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Florø Golfklubb
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Florø Motorsport Klubb
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Florø Motorsport Klubb
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
I - 19/714-7 Dokumentasjon
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
I - 18/583-12 Svar på klage
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
I - 19/1845-17 Arbeidsavtale
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Fjaler kommune
I - 19/4744-2 Videseter -Purring
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Per Garen
I - 17/8573-60 Store korallforekomstar
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Vågsøy kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
U - 17/4969-10 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Fjaler Kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Flora kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Aurland kommune
U - 15/9836-5 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Naustdal Sogelag
X - 16/5723-12 Referat 11. juni 2019
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
U - 16/7411-5 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Naustdal Kommune
U - 16/7875-8 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
U - 18/1592-8 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
U - 16/6598-5 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Stiftinga Utkant
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Stiftinga Utkant
U - 18/2396-8 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
U - 17/7241-9 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
U - 15/9602-20 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Sturla Borgar Bell Fossen
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Sturla Borgar Bell Fossen
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Leiv Sølvberg
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
U - 18/409-5 Vitnemål
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Sunnfjord Skisenter AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Sunnfjord Skisenter AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Nmk Sunnfjord
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Espen Selvik
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Gaular kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Olav Sande
U - 19/676-9 Kompetansebevis
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Vie Grannelag
U - 19/1311-6 Kompetansebevis
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Gunnar Drægebø
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
U - 18/9049-6 Kompetansebevis
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
I - 19/4407-3 Søknader
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Grovene Grannelag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Sunde Krins Grendalag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Førde kommune
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Torbjørn Takle
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Vie Grannelag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Vie Grannelag
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: Vik kommune
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Stiftinga Norsk Countrytreff
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Avsendar: Opplæringsfartøy AS
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 12.06.2019 - Mottakar: *********************